Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň okuw sapaklary

1 -nji kurslar

BEDENTERBIÝE:

1-nji tema-ýükle

BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞYNYŇ NAZARYÝETI:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

ELEKTRON RESMINAMA DOLANŞYGY:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

HÄZIRKI ZAMAN KOMPÝUTER TEHNOLOGIÝALARY:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

Tejribe:

1-nji tema-ýükle

HÜNÄRI BOÝUNÇA IŇLIS DILI:

1-nji tema-ýükle

KÄRHANANYŇ YKDYSADYÝETI:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

MALIYE WE KARZ:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

PROGRAMMIRLEMEGIŇ ESASLARY:
1-nji tema-ýükle

TÜRKMENISTANYŇ TARYHY:
1-nji tema-ýükle
TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETI:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

YKDYSADY NAZARYÝET:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

ÝOKARY MATEMATIKA:

1-nji tema-ýükle


2 -nji kurslar

BANK IŞI WE BANKLAR:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

BANKLARDA BUHGALTERÇILIK HASABA ALNYŞY:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

BEDENTERBIÝE:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle
HOJALYK IŞINIŇ ANALIZI:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

HÜNÄRI BOÝUNÇA IŇLIS DILI:

1-nji tema-ýükle

HÜNÄRI BOÝUNÇA IŇLIS DILI:

1-nji tema-ýükle

JEMGYÝETÇILIK YLYMLARYNYŇ ESASLARY:

1-nji tema-ýükle
MALIÝE HASABATLYLYGYNYŇ HALKARA STANDARTLARY:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

MALIÝE HUKUGY:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

MAÝA GOYUM IŞLERINI MALIÝELEŞDIRMEK:

1-nji tema-ýükle

SALGYTLAR WE SALGYT SALMAK:

Umumy:

1-nji tema-ýükle

Amaly:

1-nji tema-ýükle

SANLY YKDYSADYÝET:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle
YKDYSADY MEÝILNAMALAŞDYRYŞ WE ÇAKLAÝYŞ:

1-nji tema-ýükle

2-nji tema-ýükle

YKDYSADYÝETDE MAGLUMAT ULGAMLARY WE TEHNOLOGIÝALARY:
1-nji tema-ýükle