11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda jemgyýeti öwrenişden jemleýji döwlet synagynyň soragnamalary

(2023-2024-nji okuw ýyly)

 

1-nji soragnama

1. Jemgyýeti öwreniş dersi we ony öwrenmegiň ähmiýeti.

2. Türkmen maşgalasynyň mukaddeslikleri we gymmatlyklary.

 

2-nji soragnama

1. Şahsyýet.

2. Ekologik aň we ekologik  medeniýet.

 

3-nji soragnama

1. Adamyň iş hereketleri görnüşleri.

2. Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy sferalary.

 

4-nji soragnama

1. Adamyň  bähbitleri.

2. Jemgyýetiň sosial strukturasy hakynda düşünje.

 

5-nji soragnama

1. Döredijilikli iş düşünjesi.

2. Maşgalanyň esasy wezipeleri.

 

6-njy soragnama

1. Aň düşünjesi.

2. Maglumat jemgyýeti şertlerinde bilim we  öz bilimiňi artdyrmak.

 

7-nji soragnama

1. Akyl ýetiriş düşünjesi.

2. Etniki umumylyklar.

8-nji soragnama

1. Adamyň zehinliligi.

2. Önümçilik serişdeleri düşünjesi.

 

9-njy soragnama

1. Geniallyk düşünjesi.

2. Sarp ediş düşünjesi.

10-njy soragnama

1. Duýgulaýyn akyl ýetiriş.

2. Girdejileriň çeşmeleri we görnüşleri.

 

11-nji soragnama

1. Rasional akyl ýetiriş.

2. Ykdysady ulgamlar.

 

12-nji soragnama

1. Hakykat düşünjesi.

2. Ykdysady bäsdeşlik we onuň görnüşleri.

 

13-nji soragnama

1. Ylmy däl akyl ýetiriş.

2. Döwlet býujeti we salgytlar.

 

14-nji soragnama

1. Jemgyýet düşünjesi.

2. Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

 

15-nji soragnama

1. Ylmy akyl ýetiriş.

2. Hukuk gatnaşyklary.

 

16-njy soragnama

1. Ylmy akyl ýetirişiň usullary.

2. Jemgyýetiň taryhy görnüşleri.

 

17-nji soragnama

1. Jemgyýetçilik gatnaşyklary.

2. Bazar  gatnaşyklary.

 

18-nji soragnama

1. Jemgyýetçilik gatnaşyklaryny sazlaşdyryjy kadalar.

2. Hukuk döwleti düşünjesi.

 

19-njy soragnama

1. Jemgyýetiň esasy elementleri.

2. Önümçilik gatnaşyklary.

 

20-nji soragnama

1. Jemgyýetiň ykdysady institutlary.

2. Halkara ynsanperwerlik hukugy.

 

21-nji soragnama

1. Jemgyýetiň ruhy durmuşy.

2. Jemgyýetiň syýasy institutlary.

 

22-nji soragnama

1. Jemgyýetiň sosial institutlary.

2. Türkmenistanyň ykdysady ösüş nusgasy.

 

23-nji soragnama

1. Jemgyýetiň ruhy durmuşy elementleri.

2. Döwlet we onuň esasy alamatlary.

 

24-nji soragnama

1. Häzirki zaman türkmen jemgyýeti.

2. Häkimiýet bölünişigi.

 

25-nji soragnama

1. Medeniýet düşünjesi.

2. Jemgyýetiň syýasy durmuşy.

 

26-njy soragnama

1. Sowatlylyk, bilimlilik, we intelligentlilik.

2. Hukuk bozulmalary we ýuridiki jogapkärçilik.

 

27-nji soragnama

1. Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.

2. Telekeçilik we onuň ösdürilmeginiň ähmiýeti.

 

28-nji soragnama

1. Raýat jemgyýeti düşünjesi.

2. Hukuk düzgünleri.

 

29-njy soragnama

1. Ýaşlar häzirki zaman jemgyýetinde.

2. Demokratiýa düşünjesi.

 

30-njy soragnama

1. Syýasat düşünjesi.

2. Sanly ykdysady we sanly tehnologiýa.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň