Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 76 kitap tapyldy
Köp soralýan soraglar
Sorag: Resminamalary welaýatlarda haýsy mekdebe tabşyrmaly? Jogap: Resminamalary...
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany (2022 ýyl)
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY (11.07.2022- 22.07.2022 ) Hünä rm enleri...
ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI
ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA...
Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş...
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2022-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2022/2023-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2022/2023-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2022/2023-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2022/2023-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2022/2023-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Daşoguzyň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE...
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi
AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi
DAŞOGUZYŇ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly...
Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi
BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi
LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Sahypadaky kitap sany: