Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 82 kitap tapyldy
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti  (Magistratura)
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin magistr...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti  (Magistratura)
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (Magistratura)
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin magistr...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty (Magistratura)
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty (Magistratura)
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty (Magistratura)
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy...
Halkara gatnaşyklary instituty (Magistratura)
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti  (Magistratura)
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2023/2024-nji...
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany (2022 ýyl)
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY (11.07.2022- 22.07.2022 ) Hünä rm enleri...
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI (12.07.2021- 24.07.2021 ) Hünä rm...
Sahypadaky kitap sany: