ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI

ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Tags: -

ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI

 

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 15-nji  orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 25-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 40-njy orta mekdebi (20-22-nji awgust)

Mary welaýaty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (15-18-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 27-nji orta mekdebi (10-13-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti (5-8-nji awgust)

 

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 23-nji mekdebi (6-8-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 26-njy orta mekdebi (10-12-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 39-njy orta mekdebi (14-16-njy awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 16-njy orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Aşgabat şäheri

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (1-4-nji awgust)

 

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 27-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 2-nji awgust)

Lebap welaýaty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty (9-13-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 16-njy orta mekdebi (4-7-nji awgust)

 

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 26-njy  orta mekdebi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 2-nji orta mekdebi (20-22-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebi (15-18-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Gämi obasyndaky 28-nji orta mekdebi (10-13-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty (5-8-nji awgust)

 

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabatdaky bölümi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 25-nji  orta mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 3-nji orta mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 27-nji orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti (10-13-nji awgust)

 

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 15-nji orta mekdebi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 26-njy  orta mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 24-nji orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 1-nji orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty (10-13-nji awgust)

 

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 22-nji orta mekdebi (9-11-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäherindäki Daşoguz welaýat Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi (5-7-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäherindäki Lebap welaýat Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi (27-29-njy iýul)

Mary welaýaty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Gämi obasyndaky 28-nji orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty (13-16-njy awgust)

 

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (9-11-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 25-nji  orta mekdebi (5-7-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 24-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 1-nji orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet maliýe instituty (13-16-njy awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 22-nji orta mekdebi (6-8-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 27-nji orta mekdebi (10-12-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebi (14-16-njy awgust)   

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 23-nji  orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 27-nji orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty (1-4-nji awgust)

 

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (9-11-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Türkmen oba hojalyk instituty (5-7-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi (27-29-njy iýul)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 16-njy orta mekdebi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 27-nji orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Aşgabat şäheri

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti (13-16-njy awgust)

 

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

Daşoguz welaýaty

Türkmen oba hojalyk instituty (5-8-njy awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebi (27-29-njy iýul)  

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 23-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

 

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Balkan welaýatynyň 24-nji orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 7-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 2-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 3-nji orta mekdebi  (19-22-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 24-nji orta mekdebi (14-17-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Morfologiýa Merkezi (9-12-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti (4-7-nji awgust)

 

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 23-nji orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 28-nji orta mekdebi (31-nji iýul – 2-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebi (19-22-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 23-nji orta mekdebi (14-17-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internaty (9-12-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty (4-7-nji awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (6-8-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 25-nji orta mekdebi (10-12-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi (14-16-njy awgust) 

Mary welaýaty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (18-21-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Gämi obasyndaky 28-nji orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty (1-4-nji awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 15-nji orta mekdebi (6-8-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 28-nji orta mekdebi (10-12-nji awgust)

Lebap welaýaty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty (14-16-njy awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 19-njy  orta mekdebi (18-21-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 1-nji orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti (1-4-nji awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 7-nji orta mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 29-njy orta mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 25-njy orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Gämi obasyndaky 28-nji orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty (10-13-nji awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 16-njy orta mekdebi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 28-nji orta mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 16-njy orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 16-njy orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty (10-13-nji awgust)

 

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

Balkan welaýaty

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi (9-11-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi (5-7-nji awgust)

Lebap welaýaty

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi (27-29-njy iýul)

Mary welaýaty

Marynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky welaýat medeniýet köşgi (31-nji iýul – 3-nji awgust)

Ahal welaýaty 

Ahal welaýaty, Gämi obasyndaky medeniýet öýi (18-21-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmen döwlet medeniýet instituty (13-16-njy awgust)

 

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

Balkan welaýaty

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebi (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 16-njy orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy (10-13-nji awgust)

 

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

Balkan welaýaty

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi (6-8-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi (10-12-nji awgust)

Lebap welaýaty

Lebap welaýat ýörite sungat mekdebi (14-16-njy awgust)

Mary welaýaty

Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi (18-21-nji awgust)

Ahal welaýaty

Ahal welaýat Nury Saryýew adyndaky Çagalar sungat mekdebi (27-30-njy iýul)

Aşgabat şäheri

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy (1-4-nji awgust)

 

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 6-njy orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Änew şäheriniň 16-njy orta mekdebi (31-nji iýul – 2-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi (4-6-njy awgust)

 

HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň ýöriteleşdirelen 30-njy orta mekdebi (27-29-njy iýul)

Mary welaýaty

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebi (31-nji iýul – 2-nji awgust)

 

Esasy Bellik: Häzirki wagtda Kitaphana programmany ulanýan gaty az, maglumatlaryň täzelenmegi hem-de täze maglumatlaryň goşulmagy üçin Play marketdan programma 5 ýyldyz goýmagy we Imo arkaly istoriýaňyzda kitaphana programmany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.  

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.